Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR :

Borsa Pivot internet sitesinin tüm hakları Finfors Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi' ne (bundan sonra “Şirket ‘’ veya ‘’BorsaPivot” olarak anılacaktır) ait olup, Borsa Pivot internet sitesine  www.borsapivot.com  adresinden (bundan sonra ‘’Site‘’ veya “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ulaşılmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi, kullanıcıların ve üyelerin İnternet Sitemize erişimleri ve İnternet Sitemizin kullanımıyla ilgili şartları belirlemektedir.

İnternet Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar (“Kullanıcı/Üye”)  işbu ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve GİZLİLİK POLİTİKASI nın tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını; bu sayfada belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini açıkça beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

Şirket, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde her zaman değişiklikler yapabilir,  bu değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemizde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GİZLİLİK POLİTİKASI'NDA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE'DEN VE SUNULAN HİZMETLERDEN FAYDALANMAYIZ.

ÖZEL KOŞULLAR :

1. Kullanıcı/Üye

Bu  siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Borsa Pivot, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Borsa Pivot sorumlu olmayacaktır.

2. Site ve Hizmetlerin Kullanılması

Kullanıcı/Üye ; herhangi bir hizmeti kullanmak istemesi durumunda söz konusu hizmetin gerekliliği olarak kişisel bilgilerini vermesi gerekirse doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vereceğini peşinen kabul eder. Kullanıcının yanlış veya hatalı bilgi vermesi durumunda işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Site Kullanıcıları/Üyeler aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederler:

3. Münhasır Kullanım

Kullanıcı hesabınız şahsınıza münhasır olup, hesabınızı üçüncü kişilere kullandırtma ve/veya kullanımını üçüncü kişi ve/veya kurumlara devretme hakkınız yoktur. Aksi takdirde, üçüncü kişilerin kullanımı sonucu ortaya çıkacak zararlardan Site/Şirket sorumlu olmayacaktır.

4. Şifre ve Güvenlik
  • Site'ye erişiminiz için bir e-mail adresi veya kullanıcı adı (nickname) ve şifre belirlemeniz gerekmektedir. İşbu şifre, kullanıcı adı ve hesabınızın gizliliğini temin etmek Kayıtlı Kullanıcılar'ın sorumluluğundadır. Bu amaçla, özellikle her kullanımınızdan sonra Site'den ayrılırken oturumunuzu kapatmanız önem arz eder.
  • Kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yapıldıktan sonra ilgili hesap dolayısıyla, söz konusu kullanıcının, Borsa Pivot’un  ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarardan bahsi geçen hesabın sahibi olan kullanıcı sorumludur.
  • Kullanıcı/Üye; site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Site/Şirket  sorumlu tutulamaz.
  • Kullanıcı/Üye ;  kullanımları bittikten sonra ve fakat Site'den ayrılmadan önce oturumlarını kapatmayı kabul ve taahhüt ederler.

Diğer yandan, kullanıcı hesabınıza ait güvenliğin tehlikede olduğunu düşündüğünüz ve/veya kullanıcı adınız, şifreniz gibi giriş bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçtiğinden şüphe ettiğiniz anda, vakit kaybetmeden Borsa Pivot'u bu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir.

Borsa Pivot ;  ilgili izinsiz kullanımı takip edebilir, hesabınızı dondurabilir veya gerekli diğer önlemleri alabilir. İzinsiz erişim hakkındaki bildiriminiz, Borsa Pivot tarafından bir önlem alınmasını zorunlu kılmaya yeterli olmayıp, hesabınızın izinsiz kullanımı dolayısıyla doğabilecek tüm risk sizin sorumluluğunuzdadır.

Kullanıcılar/Üyeler ;  işbu maddeye aykırı hareketleri neticesinde doğabilecek hiçbir zarardan ve/veya üçüncü şahısların kullanıcı adlarını ve şifrelerini ele geçirmesi sonucu kullanıcı hesaplarının rızaları hilafına kullanılmasından Borsa Pivot'un hiçbir şekilde mesul olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

5. Site'de Sunulan Veriler Ve İlgili Yasal Uyarı

Kullanıcılar Site'yi kullanarak bu hükümde belirtilen aşağıda ki, SPK 'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliği uyarınca yayımlanmasını istediği YASAL UYARI' yı okumuş ve kabul etmiş olurlar.

YASAL UYARI:

‘’ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ‘’

6. Kapsam

BorsaPivot.com internet sitesinde yer alan tüm haber, yorum, analiz, grafik, tablo, yazı, makale ve görseller sadece FİNANSAL BİLGİ kapsamında olup, 6362 sayılı SPK  ve yine 11.07.2013 tarih – 27804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan, 01.07.2014 yürürlük tarihini haiz YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA Kİ TEBLİĞİ hükümleri gereği  YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ve YATIRIM TAVSİYESİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ; SPK kuralları gereğince sadece aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak YATIRIM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ çerçevesinde sunulmaktadır.

Bu nedenlerle BorsaPivot veya Şirket ;  asla bir YATIRIM DANIŞMANLIĞI  veya PORTFÖY  YÖNETİM ŞİRKETİ DEĞİLDİR, BÖYLE BİR HİZMETİ YASAL OLARAK VEREMEZ, BÖYLE BİR TALEPTE DAHİ BULUNULAMAZ.  

7. Taahhüt

Kullanıcı/Üye ; özellikle 5. ve 6. Madde deki yasal kurallar gereği, YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ almadığını, sadece FİNANSAL BİLGİ ve GENEL YORUMLAR – ANALİZLER hakkında bilgi edinmek için  siteden yararlanmak amacında olduğunu, İşbu Sözleşme'nin ilgili hükmü dahilinde belirtilen "YASAL UYARI" bağlamında Site kullanıcıları, Site'de bulunan veriler nedeniyle ve/veya veriler doğrultusunda yapacakları yatırımlardan veya alacakları yatırım kararlarından kendilerinin sorumlu olduğunu, işbu fiiller neticesinde doğabilecek maddi ve manevi her türlü zarardan kendilerinin sorumluluğunda olduğunu, beklentilerine uymayan -  aleyhine sonuçlar yaratabileceğini  ve uğradıkları maddi ve manevi her türlü zarardan Borsa Pivot'un, Site'nin, yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının, yazarlarının, yorumcularının  ve sair kişilerin sorumlu olmadığını ve tutulamayacağını HİÇBİR İTİRAZA MAHAL VERMEKSİZİN KABUL, BEYAN ve TAAHHÜT EDER.

8. Garanti

Borsa Pivot,  Site'de bulunan ve sunulan hiçbir verinin doğruluğu konusunda garanti vermez.

Sitede yer almakta olan ANALİZLER, YORUMLAR, TABLO İÇERİKLERİ  ve diğer tüm piyasa verileri güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler esas alınarak güncelliğine özen gösterilmek  üzere ve yine tüm dünyada kabul görmüş teknik analiz kriterlerinin kişisel bakış açısına göre oluşan öngörü ve tahminler  uygulanmak suretiyle hazırlanmaktadır…

Sitede yer alan rakamsal veriler ANLIK – REEL VERİLER OLMAYIP, gün içinde oluşan verilerin, gün sonunda derlenmesinden ibarettir.

Bu nedenlerle verilerin güncelliği konusunda ve herhangi  bir hata/eksiklikten dolayı sitede ki bilgilerin kullanılması sonucunda, kullanıcı / üye,  yatırımcı veya üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan SİTE, ŞİRKET ve YAZARLARI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

9. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesindeki her tür metin, resim ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları Borsa Pivot'a aittir veya ilgili sahibinin izniyle Site'ye dahil edilmiştir.

Ayrıca Borsa Pivot'un fikri mülkiyet haklarını, gerekli hallerde yasaların izin verdiği ölçüde hukuki ve cezai olarak sonuna kadar koruyacağı, korumak için hukuken mümkün ve geçerli her türlü tedbiri alacağı burada açıkça beyan edilir.

İşbu Üyelik Sözleşmesinin Genel Koşullar başlığı altında ki 13. Madde esaslarının aynen geçerli olduğunu, Kullanıcı / Üye gayri kabili rücu olmak üzere KABUL BEYAN ve TAAHHÜT EDER…

10. Site Kullanımı

Borsa Pivot ; kullanıcı / üyelerine güncel finansal bilgileri,  teknik - takas analiz kriterlerine göre yapılan analiz ve bu analiz sonuçlarını  kolay anlaşılır bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır…

Bu amaçla site içerisinde PARA GİRİŞ & ÇIKIŞ – GÜNLÜK PİVOT – HAFTALIK PİVOT – YABANCI ALIŞ & SATIŞLARI – ENDEKS YORUMLARI – ANLIK YORUMLAR - HİSSE ANALİZLERİ - TEKNİK ANALİZ SONUÇLARI ve EĞİTİMLER & MAKALELER  vs.  gibi çeşitli bölümlere yer verilmiştir…

Kullanıcı / Üyeler ; Siteyi kullanmaya başladıkları andan itibaren aşağıda ki koşulları kabul eder, hiçbir sebeple itirazda bulunamazlar, hiçbir hak iddiasında bulunamazlar :

a) Site içerisinde yer alan mevcut bölümler / sayfalar  veya yeni açılacak farklı bölümlerin bir kısmı ÜCRETLİ olup, bazı bölümler GECİKMELİ olarak tüm Kullanıcılar / Üyelerin kullanımına açıktır…

b) Ücretli bölümler ; Site tarafından tespit edilip ilan edilmiş ücretin Üye tarafından ödenmesi ile, VİP ÜYE Sıfatını kazanan üyelerce, üyelikleri süresince kullanılabilir… HİSSE ANALİZLERİ - GÜNLÜK PARA GİRİŞ & ÇIKIŞLARI - GÜNLÜK PİVOT - HAFTALIK PİVOT - TEKNİK ANALİZ SONUÇLARI - YABANCI ALIŞ & SATIŞLARI ve EĞİTİMLER & MAKALELER bölümleri VİP Üyeler tarafından kullanılabilir, STANDART ÜYELER bu bölümleri gecikmeli olarak kullanabilirler.

c) VİP ÜYELİK süresi bitmiş olan veya normal kullanıcı / üye konumunda ki STANDART ÜYELER, Site nin takdir ettiği gecikme süreci dahilinde ilgili bölümleri kullanma haklarının olduğunu, gerekli koşulları yerine getirmedikçe tüm bölümleri kullanma ve görüntüleme haklarının bulunmadığını, bu nedenle de hiçbir hak iddiasında bulunamayacaklarını KABUL, BEYAN ve TAAHHÜT EDERLER…

d) Borsa Pivot Sitesinde yer alan SORU & CEVAP bölümü aracılığı ile sorulmuş olan sorularda, Cevaplanma önceliği daima VİP ÜYELER e aittir…  

STANDART ÜYELER in sorularına cevap verme keyfiyeti Site ve yazarlarına ait olup, cevaplanmayan ve geç yanıtlanan sorular için hiçbir hak iddia edilemez.

e) VİP ÜYELER, sorularının cevaplanması konusunda öncelik hakkına sahip olmak  ve sorularına mümkün olduğunca özenle yanıt verilme gayreti gösterilecek olmakla birlikte, sınırsız soru sorma hakkına sahip değillerdir… Gelen soru yoğunluğuna ve sorunun sisteme kayıt sırasına göre yanıt verileceğini, Site nin mutlaka her soruya yanıt verme zorunluluğunda ve yükümlülüğünde olmadığını, Site ve yazarlarının sorunun cevaplanması konusunda bir süre sınırı ile bağlı olmadığını KABUL, BEYAN ve TAAHHÜT EDERLER…

f) Kullanıcı / Üyeler ; sorularına verilecek yanıtlarda, asla ‘’ al – sat – tut ‘’ şeklinde ve hiçbir şekilde yönlendirici – tavsiye – öneri şeklinde bir cevap alamayacaklarını, bu tarz cevapların Yatırım Danışmanlığı kapsamına gireceğini ve bunun da SPK kuralları gereği yasak ve suç olduğunu, sadece teknik analiz kriterleri ve piyasa verileri dikkate alınmak üzere güncel analiz sonuçlarına dair bilgi  alabileceklerini, hiçbir şekilde ‘’ tüyo, tahmin ve mesnetsiz – soyut yanıtlar verilmeyeceğini ‘’   bildiklerini peşinen KABUL, BEYAN ve TAAHHÜT EDERLER…

g) Borsa Pivot’ da yer alan tüm açıklama, yazı, yorum, öngörü, her türlü analizde aktarılan bilgiler ile, Kullanıcı / Üyelerin sorularına verilecek olan tüm cevaplar teknik / takas ve piyasa verilerinin analiz edilmesinden ibarettir… Bu analizler, öngörüler veya açıklamaların gerçekleşme garantisi olmadığı gibi, bu konuda bir taahhüt de verilmemektedir…

Bu nedenlerle ; Site ve  yazarlar, beklentilerinizin gerçekleşmemesi veya bu bilgi – analiz – yorumlara dayanarak alacağınız kararlardan, kar ve zararlarınızdan sorumlu değildir.

Kullanıcı / Üyeler; bu kapsam dahilinde de maddi ve manevi zararlarının tazmini adına hiçbir talepde bulunmayacaklarını, karar ve tüm sorumluluğun tamamen kendi iradeleri dahilinde olduğunu KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERLER…

h) Borsa Pivot ; Site içerisinde mevcut bölümleri kaldırabilir, değiştirebilir, içeriklerini kısıtlayabilir ve yeni bölümler ihdas edebilir…

İşbu sözleşmede ki tüm hükümler yeni ihdas edilecek bölümler için de geçerli olmak üzere, bu değişiklik – kaldırma ve düzenlemeler konusunda Kullanıcı / Üyeler hiçbir hak ileri süremezler…

Bu web sitesine veya Site'nin herhangi bir özelliğine veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkımız saklıdır.

ı. Borsa Pivot da yer alan bölümlerin  periyodik olarak güncellenmesine özen gösterilir, Günlük Veri niteliğinde ki Para Giriş Çıkış – Günlük Pivot ve Teknik Analiz sonuçları, piyasalar kapandıktan sonra akşam saatlerinde düzenli olarak güncellenir…

Ancak ; yeni içerikler aktarılması ve güncelleme periyotları konusunda hiçbir sayı sınırı söz konusu değildir. Güncelleme ve veri / içerik ekleme, yayınlama periyotları  konusunda garanti verilmez, kesin bir periyoda bağlı değildir.

11. Üyelik Tipi, Ücret ve Ödeme

Borsa Pivot Sitesine üye olmak ve gecikmeli olarak gösterimde / kullanımda olan bölümlerden faydalanmak tamamen ÜCRETSİZDİR…

Ancak ; tüm bölümleri üyelik süreci dahilinde sınırsız olarak kullanabilmek için belli bir AYLIK ÜCRET ödenmesi zorunludur.

AYLIK ÜCRET, Site/Şirket tarafından belirlenir ve lüzumu halinde değiştirilebilir, bu ücreti ödeyen üye VİP ÜYE statüsünü kazanarak, bu üyelik tipine haiz tüm haklardan istifade eder…

VIP Üyelik Süreci; lgili ücretin ilgili banka hesabına yatırıldığı veya kredi kartından tahsilat sağlandığı gün başlar ve seçilmiş olan üyelik dönemi sonuna kadar devam eder... 

Üyelik Ücreti ; 6502 Sayılı Tüketici Kanunu ve buna bağlı Tüketici Hakları Kanunu Yönetmeliğinin aşağıda ki hükmü gereğince İADE EDİLMEZ ve CAYMA HAKKI HAKKI KULLANILAMAZ.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

12. Gizli Bilgilerin Kullanımı Yasağı

Kullanıcılar/Üyeler

a) Gizli Bilgileri,

b) Sair telif haklı içeriği, ticari markayı, hizmetler aracılığıyla elde edilebilecek müseccel bilgileri,

Borsa Pivot 'un veya işbu bilgilerin sahibinin önceden alınmış muvafakati olmadıkça, yayınlamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı, ifşa etmemeyi, kamuyla paylaşmamayı, bunlardan türev herhangi bir çalışma yapmamayı, yaymamayı, bunları ticari amaçlı kullanmamayı ve/veya bunların kopyasını çıkartmamayı kabul ve taahhüt ederler.

13. Başka Web Sitelerine Bağlantılar

Site'de, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi Borsa Pivot'un sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda Borsa Pivot  bu diğer web sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve Borsa Pivot, bağlantı verdiği diğer web sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

14. Site'den ve Hizmetlerden Faydalanmanın Kısıtlanması

Borsa Pivot 'un kesin takdiriyle uygun olmadığını düşünebileceği ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya da bu web sitesi için yürürlükteki yasalarca yasaklanan, aşağıdakiler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her tür eylemi yapmanız yasaktır. Kullanıcılar, aşağıda belirtilen konularda, içerik ve bilgi aktarımı ve paylaşımı yapmayacaklarını ya da Site'ye ve Hizmetlere ilişkin hiçbir yükümlülük doğurmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler;

a) Üçüncü şahıslara ait olup izin alınmaksızın kullanılan kişisel veriler (kanunda tanımlandığı anlamda herhangi bir kişiyi ayırt etmeye yarayan her türlü bilgi ve içerik bu kapsamda kabul edilecektir),

b) Üçüncü kişilere ait olup izin alınmaksızın kullanılan ödeme bilgileri (kredi kartı bilgileri Site tarafından muhafaza edilmemektedir),

c) Virüs, zaman bombası, truva atı, cancelbotlar (bir internet sunucusunda çalışan ve istenmeyen mesajları otomatik olarak internetteki gruplara gönderen program ya da botlardır), solucanlar ve diğer zararlı ya da bozuk kodlar, bileşenler yada cihazları içeren hizmetler/programlar üzerinden Site'ye erişim sağlanmayacaktır,

d) Site'ye ve hizmetlere erişim için scriptleri, botları ya da diğer otomatikleştirilmiş teknolojileri kullanan bilgi ve içerik,

e) Site'yi ve hizmetleri, zincir mailleri, gereksiz ve kimliği belirsiz mailler göndermek için kullanan bilgi ve içerik,

f) Spam, spim(IM servislerinde kullanılan SPAM tipi), phising, trolling (kullanıcıları internet ortamında bir siteye çekmeye çalışmak) gibi aktivitelerin herhangi bir şekilde kullanıldığı bağlantılar,

g) Telif ve marka haklarını, ticari sırları, patent veya diğer fikri hakları ihlal eden ve bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, üçüncü kişilerin telifli içeriklerini, ticari markalarını onların uygun rızalarını almadan kullanan ya da üçüncü kişilerin bilgilerini (ticari sır olarak korunup korunmadığına bakılmaksızın) gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederek kullanan yahut yayan bilgi ve içerik,

h) Herhangi bir solucan, virüs ya da diğer zararlı, yıkıcı ya da bozucu kod ya da programları yaymak ya da iletmek,

i) Kasten ya da kasten olmadığı önemsenmeksizin, yasal mevzuatı ihlal eden bilgi ve içerik (işbu yasal mevzuat işbu Sözleşme'ye uygulanan hukuku, kullanıcıların servis sağlayıcısının ve bilgisayarının bulunduğu yasal düzeni kapsamaktadır),

j) Kendi kimlik bilgilerini gizlemek için Internet Protokolü (IP) başlıklarını taklit eden ya da aksi halde tanımlama bilgilerini değiştirmek için kullanan,

k) İş başvurusu da dâhil olmak üzere, gerekmesi durumunda doğrusu yerine yanıltıcı, sahte ve eksik olarak Borsa Pivot 'a sunulan bilgi ve içerik,

l) Site'yi, hizmetleri, servis sağlayıcılarını ve Site'nin bağlı olduğu internet ağlarını engelleyen veya bozan, ya da, Site'nin bağlı olduğu internet ağlarının herhangi bir gerekliliğine, sözleşmelerine, düzenlemelerine aykırı bilgi ve içerik,

m) Diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplayan ve biriktiren içerik,

n) Diğer internet kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve dağıtmak dâhil, ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, uygulanan hukukun izin verdiği haller müstesna olmak üzere, üçüncü şahısların özel hayatlarını ihlal eden her türlü faaliyete katılım sağlayan bilgi ve içerik,

o)  Borsa Pivot sunucularına ya da ağa herhangi bir şekilde virüs içeren yazılım ya da herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası ya da herhangi bir bilgisayarın yazılımını, donanımını ya da haberleşme aracını engelleme, yok etme ya da çalışma fonksiyonlarını sınırlayan herhangi bir programı yüklemek ya da yayınlamak,

p) Bu web sitesini  Borsa Pivot’ un çalışanlarına veya başka kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya Borsa Pivot 'un itibarını lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanmak,

r) Bu web sitesine yukarıdakiler dahil ancak sınırlandırmamak üzere, kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren veya Borsa Pivot veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden, pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya iletilmesi veya paylaşılması,

s) Site'nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmek veya bunları paylaşmak,

t) Site'nin kullanımında tersine mühendislik ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmak,

u) Site'de yer alan bilgilerin çoğaltılması, yayınlanması, kopyalanması veya Site'nin bütününün veya bir kısmının farklı bir internet sitesinde veya mecrada izinsiz olarak kullanılması,

v) Site'de bulunan verilerin çeşitli botlar yardımı ile çekilerek farklı bir mecrada kullanılması,

y) Site'de bulunan tüm sözleşme ve politikaların ihlali.

İşbu maddenin/maddelerin ihlali nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zararın tazmini Kullanıcı / Üyenin sorumluluğunda olup, Borsa Pivot 'un, iş ortaklarının veya yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin uğradığı zararlar tam ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir. Kullanıcıların bu mesuliyeti süreklidir.

15. Gerçeğe Aykırı Bilgi Yasağı

Kullanıcılar/Üyeler ; Borsa Pivot 'a sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler vermemeyi kabul ve taahhüt ederler. Borsa Pivot 'a aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal Borsa Pivot 'a bildirilecektir.

Kullanıcılar, Site'de sunulan hizmetler vasıtasıyla sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Site'de sunulan hizmetler vasıtasıyla herkese açık bir şekilde aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal Borsa Pivot 'a bildirilecektir.

16. Dürüstlük Kuralına Uygun ve Tek Profil

Site'de Kayıtlı Kullanıcılar tek bir profil oluşturmak zorundadırlar.

17. Borsa Pivot  Çalışanlarını, Yazarlarını  ve Temsilcilerini Taciz Etme Yasağı

Kullanıcılar/Üyeler; Borsa Pivot'un sunulan hizmetler için görevlendirilmiş çalışanlarını, yazarlarını ve temsilcilerini hiçbir gerçek – sanal veya sosyal medya ortamlarında taciz etmeyeceklerini, rahatsız edici, sindirici ve tehditkâr davranışlarda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

18. Garantiden Muafiyet

Bu web sitesinde yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için tüm makul çabayı göstermemize rağmen bu web sitesinde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu tutulamayız. Bu web sitesindeki materyale güvenmenizden doğan sorumluluk tarafınıza aittir. Materyalde ve bu web sitesinde bulunan bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz. İşbu bölüm, uygulanacak mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda uygulama alanı bulacaktır. Borsa Pivot, hizmetleri "olduğu gibi" ve "uygulanabilirlik" temelinde sunmakta olup, zımni veya açık, sözleşmesel ya da sair şekillerde, hizmetlerin ve Site'nin (içlerinde mevcut bilgiler dâhil olmak üzere) ticari veya bireysel kullanımına ilişkin ve ihlallere karşı hiçbir teminat vermemektedir. Borsa Pivot, hizmetlere bağlanım ve erişim ile ilgili hiçbir teminat sunmadığından, hiçbir yükümlülük altında değildir.

Ayrıca, doğrudan Borsa Pivot tarafından sunulmayan ve fakat servisler aracılığıyla erişilebilen her türlü fikir, teklif, beyan ve sair bilgi veya içerik, tamamen onu yayınlayana ait olup Borsa Pivot 'a karşı ileri sürülemez. İşbu içerik ve bilgiyi yayımlayanlar onlara ait tüm sorumluluğa haizdirler.

Borsa Pivot ve sözleşmeli tarafları kullanıcıların verdiği bilgileri doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Yine de, bu yöntemlerin hiçbirisi mükemmel değildir ve kullanıcılar, Borsa Pivot‘un ve sözleşmeli taraflarının, verilen bilgilerin yanlışlığının tespitinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

Site'de Borsa Pivot  tarafından ve/veya üçüncü şahıslar/kurumlar tarafından yayımlanan verilerin ve/veya içeriklerin doğruluğu konusunda veya kaynaklardaki hata veya eksikliklerden ve Site'deki bilgilerin kullanılması sonucunda kullanıcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, maddi ve/veya manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan Borsa Pivot hiçbir şekilde sorumlu değildir. Borsa Pivot, kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler/kurumlar ve sair kişiler tarafından maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Site'de Site kullanıcıları tarafından paylaşılan içerik, yorum, materyal v.b. içeriklerin doğruluğu konusunda hiçbir garanti sunulmamaktadır. Bu içeriklerin doğruluğunun teyidi, ilgili içeriği dikkate alan kullanıcıların sorumluluğunda olup söz konusu paylaşımların dikkate alınması neticesinde Kullanıcı taraflı doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan Borsa Pivot, Site ve İlgili paylaşımların sahibi kullanıcılar kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Site'de yayımlanan veriler ve içerik ile ilgili mevcut yerel kanunların/Yasal uyarıların veya sonradan çıkarılacak kanunların/Yasal uyarıların takibi ve uygulanması kullanıcıların sorumluluğundadır. Söz konusu kanunların ve yasal uyarıların kullanıcılar tarafından bilerek veya bilmeyerek ihlal edilmesi durumunda Borsa Pivot hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez ve doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf, anlaşmazlık veya uyuşmazlık yine tarafların kendilerini bağlamakta olup Borsa Pivot, iş ortakları, yöneticileri, idarecileri, yazarları ve çalışanları söz konusu ihtilaf konusunda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, garantör olarak gösterilemez ve/veya şahit tutulamaz.

19. E-Mail ve Mesaj (SMS) Gönderimi

Site kullanıcıları, aşağıdaki maddelerde belirtilen haller durumunda, Borsa Pivot'a haricen verdikleri ve/veya sistemde kayıtlı E-mail adreslerine ve/veya telefon numaralarına Borsa Pivot tarafından gönderilecek bülten, tanıtım, promosyon, reklam, kampanya, ürün, sistem gereksinimi, bilgilendirme v.b. içerikli her türlü E-mail ve/veya mesaj (SMS) için, tekrardan izin/teyit/onay alınmasına gerek olmadan izin verdiklerini ve işbu gönderimlerin bilgileri dahilinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

Sistem Gereksinimleri: Borsa Pivot, sunduğu hizmetlerin bir gereksinimi olarak, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem öncesinde ve/veya sırasında ve/veya sonrasında ilgili kullanıcıya ait ve sistemde kayıtlı E-mail adresine ve/veya telefon numarasına bilgilendirme, doğrulama veya teyit amaçlı E-mail ve/veya mesaj (SMS) gönderimi yapabilir.

Tanıtım/Promosyon/Reklam: Borsa Pivot, sisteminde kayıtlı, kullanıcılara ait e-mail adreslerine ve/veya telefon numaralarına, kendisine veya iş ortaklarına veya üçüncü şahıslara/kurumlara ait reklam, tanıtım, promosyon, kampanya v.b. içerikli mailler ve/veya mesajlar (SMS) gönderebilir.

Kullanıcılar, işbu hüküm içerisinde geçen maddeler doğrultusunda gönderilecek olan maillerin ve/veya mesajların (SMS), kendilerinden tekrardan onay alınmaksızın izinleri ve bilgileri dahilinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

Borsa Pivot tarafından gönderilen E-mail veya mesaj içeriklerinin virüs taramasından geçirilerek ve her türlü güvenlik önlemleri alınarak açılması/incelenmesi/okunması/çalıştırılması ve/veya herhangi bir cihaza indirilmesi kullanıcıların sorumluluğundadır. İşbu işlemlerden doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan Borsa Pivot, yöneticileri, idarecileri, çalışanları ve sair kişiler sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

20. Borsa Pivot'a Ait Olmayan Eylemlerden Sorumsuzluk

Uygulanacak olan mevzuatın öngördüğü en geniş sınırlar dâhilinde, Borsa Pivot, hiçbir şart ve koşulda, kullanıcılardan ve/veya servislerden faydalanan sair kişilerden kaynaklanan doğrudan yahut dolaylı, genel, özel, tekrar eden ve telafi edici hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yanlış beyanlar ile kaydolmuş ve/veya diğer kullanıcıları manipüle etmek yahut onlara zarar vermek amacında olan kullanıcıların davranışlarından kaynaklanan itirazlar, kayıplar ve zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek sorumluluk da bu hükme tâbidir.

21. Yükümlülük

Borsa Pivot ve/veya bu web sitesinin bizim adımıza üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan diğer herhangi bir taraf bu web sitesine erişiminizden, Site'yi kullanmanızdan, kullanamamanızdan, web sitesinin içeriğinin değişmesinden ya da bu web sitesindeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi bir web sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajları sonucunda yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan, arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar, maliyet, kayıp veya tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Ayrıca Borsa Pivot, bu web sitesindeki herhangi bir içeriğe erişmeniz, bu içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler ve/veya zararlı yazılımlar nedeniyle yaşanabilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu web sitesinden herhangi bir materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu tarafınıza aittir.

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu web sitesini kullanmak veya bu web sitesine erişim sağlamaktan doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

22. Yasal ve Meşru İfşa

Kullanıcılar, aktardıkları bilgilerin, yürürlükteki mevzuat tarafından öngörülmesi halinde, tek taraflı olarak ve izne gerek olmaksızın, aşağıdaki hallerde Borsa Pivot tarafından ifşa edilebileceğini kabul ve beyan ederler;

a) Yasalara uymak, yasaların ve yasal prosedürlerin uygulanabilmesi için gereklilikleri yerine getirmek,

b) Borsa Pivot 'un veya üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetlerini korumak,

c) Herhangi birisi (Kullanıcılar dâhil olmak üzere) zarar verilmek veya şiddete maruz bırakılmakla tehdit edildiğinde, işbu kişinin sağlığını ve/veya güvenliğini temin etmek.

23. Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun

Borsa Pivot bu web sitesinde yer alan materyal ve bilgilerin tüm ulusal konumlarda veya dillerde uygun veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Siz ve Borsa Pivot, bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna tabi olduğu ve İzmir Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim olacağı hususunda mutabakata varır.

24. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Borsa Pivot'un bilinen E-posta adresi ve Kullanıcı'nın üyelik formunda belirttiği E-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde  yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

25. İletişim ve Gizlilik

Hizmetlerdeki değişikliklerin yahut özel tekliflerin kullanıcılara bildirilmesi ve servislerle ilgili iletişim kurulabilmesi için, Borsa Pivot, kullanıcılara, rızaen bildirilmiş olması halinde, telefon aracılığıyla ulaşabilir veya kullanıcıların bildirdikleri E-posta adreslerine mail gönderebilir.

26. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi

İşbu Sözleşme, kullanıcıların Site'yi veya hizmetleri kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup kullanımız sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. Borsa Pivot herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, kullanıcılarının hizmetlere erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

Ayrıca Borsa Pivot, tek taraflı iradesiyle, kullanıcılarının hesap bilgilerini veya verilerini servislerden ve her türlü arşivden kaldırma hakkını da saklı tutar. Kullanıcıların hizmetlerden faydalanma haklarının, işbu Sözleşme'yi ihlal etmeleri nedeniyle askıya alınması halinde, kullanıcılar, herhangi bir sebeple Borsa Pivot'a yaptıkları ödemeleri geri alamayacaklarını ve/veya ödemedikleri veya beklemede olan ücretlerinin derhal muaccel olacağını kabul ve taahhüt ederler.

27. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme'nin kimi düzenlemelerinin yetkili merciiler tarafından geçersiz bulunulması halinde, kullanıcılar, söz konusu geçersiz düzenlemenin, taraf iradelerine en uygun ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan düzenlemeler ile değiştirileceğini ve işbu Sözleşme'nin geri kalanının geçerliliğine halel getirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

28. Sözleşme Bütünlüğü

İşbu Sözleşme, Kayıtlı Kullanıcılar, Kullanıcı, Kullanıcılar ve Borsa Pivot arasında, kullanıcıların Site'yi kullanımını ve servislerden faydalanmasını düzenleyen esas Sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer sözleşmelerin yerini almıştır.

29. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt, belgeleri, bilgisayar kayıtları, faks kayıtları, E-mail kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

30. İş Birliği Yasağı

Kullanıcılar, işbu Sözleşme'den ve Site'nin ve hizmetlerin kullanımından dolayı, Borsa Pivot ile aralarında hiçbir iş birliği ilişkisi, ortaklık, iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan ederler.

31. Devamlılık

Aksi açıkça belirtilmedikçe, kullanıcıların hizmetlere erişiminin sonlandırılması işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

32. Feragat Yasağı

Borsa Pivot 'un işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmez.

33. Üst ve Kenar Başlıkları

İşbu Sözleşme'nin üst ve kenar başlıkları, sadece Sözleşme içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.

34. Mücbir Sebep

Borsa Pivot, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükümet tasarrufu (Herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının, sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, kullanıcılarının üyeliklerinin ve/veya hizmetlere erişimlerinin sonlandırılması veya askıya alınması hakkını haiz olup, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu değildir.

GENEL KOŞULLAR :

1. Kullanıcı/Üye; Şirket tarafından İnternet Sitemizin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi talep edildiğinde söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını; işbu Üyelik Sözleşmesi’nin değiştirilmesi halinde ise gerekli değişikliklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Kullanıcı/Üye; İnternet Sitemizi yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Üyelik Sözleşmesine ve ayrıca Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanacağını ve İnternet Sitemizdeki hizmetlerden yararlanırken ve İnternet Sitemizde yer alan her türlü içeriğe erişmek dâhil olmak üzere, İnternet Sitemizde ve İnternet Sitemiz aracılığıyla gerçekleştireceği tüm eylemlerde ve İnternet Sitemiz üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Şirket’e karşı da münferiden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. İnternet Sitemizden yararlanma esnasında veya İnternet Sitemize erişimden dolayı Kullanıcının/Üyenin uğrayabileceği zararlardan, Şirketimizin ve/veya Şirketimizin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, Şirket çalışanlarının, yazarlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; İnternet Sitemize erişimin gerçekleşmemesi; hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. Kullanıcı/Üye; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, suç unsuru oluşturabilecek, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, kaba, pornografik, genel ahlaka ve toplumca genel kabul gören kurallara aykırı, Şirketimizin, yazarlarının, çalışanlarının ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına zarar verici ve başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer haklarına tecavüz edecek ya da benzeri nitelikte hiçbir içeriği İnternet Sitemizde paylaşamaz ve İnternet Sitemizi yukarıda belirtilen şekilde kullanamaz. Ayrıca İnternet Sitemiz altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren, güvenliği zaafa uğratan herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcıya/Üyeye aittir.

5. Kullanıcı/Üye ; İnternet Sitemizde doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif vb. uygulamalar yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. Kullanıcı/Üye ; İnternet Sitemizde izlediği, elde ettiği, karşıdan yüklediği içerik ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, stok/arşiv yaparak kullanmayacağını ve üçüncü kişilere kullandırmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7. Kullanıcı/Üye ; diğer kullanıcıların ve üyelerin özel ve gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

8. Kullanıcı/Üye; Şirket’in tamamen kendi takdirine göre tek taraflı olarak; İnternet Sitemizde, Kullanıcı/Üye tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin İnternet Sitemizde yayınlamama ve şayet yayınlanmış ise bu içeriği hiçbir bildirimde bulunmaksızın çıkarma hakkına sahip olduğunu ve uygun gördüğünde Kullanıcının/Üyenin İnternet Sitemize erişimini engelleyebileceğini ve/veya siteyi kullanım haklarını iptal edebileceğini, İnternet Sitemiz yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul eder. Şirket’in, gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkı saklıdır.

9. Üyeler, kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Üyelerin, üyelikle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, bu hak başkalarına devredilemez. Aksi halde, Şirket’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Şirket, üyelerine sağladığı üyelik hizmetini herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir.

10. İnternet Sitemiz üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Şirketimizin kontrolünde olmayan internet sitelerine, uygulamalara, içeriklere ve/veya dosyalara Şirketimiz tarafından link vermek suretiyle yönlendirme yapan köprüler ile (hyperlink) bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup bağlantı sağlanan internet sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı taşımamaktadır. İnternet Sitemizde yer alan reklamların tanıttığı ürünler, hizmetler ve/veya İnternet Sitemiz içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitemiz üzerinden köprüler aracılığı ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen söz konusu web sitelerinin sahipleri sorumludur.

11. Kullanıcı/Üye ; İnternet Sitemizde yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu, beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncenin tamamen kendi kişisel görüşü olduğunu ve sadece kendisini bağladığını; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Şirket, İnternet Sitemiz ve tüm içerik üzerinde yasal olarak hak sahibidir. İnternet Sitemizin ve/veya içeriğin Şirket tarafından sağlanacak koşullar dâhilinde Kullanıcı/Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcıya/Üyeye hiçbir fikri ve sınaî mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

13. İnternet Sitemizdeki her türlü fikir ve sanat ürününün, markanın, içeriğin, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket’in iznine tabidir. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizde yer alan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Şirket’in açık yazılı iznini almadan kullanamaz. Şirket veya hak sahibi ilgili üçüncü kişilerin açık yazılı izni olmadıkça işbu İnternet Sitemiz içeriğindeki hiçbir şey Kullanıcıya/Üyeye; Şirket veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez. İnternet Sitemizde bulunan her türlü haber, içerik, bilgi ve sair materyaller sadece Şirket'ten açık yazılı izin alınması kaydıyla ve Şirket'in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, Şirket’in önceden açık yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. İnternet Sitemizde yer alan içeriğin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden ve Şirket’ten yazılı izin alınmadan hiçbir surette başka bir mecrada kullanılamaz. Kullanıcı/Üye; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınaî Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Şirket’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya/Üyeye aynen rücu hakkı saklıdır.

14. Kullanıcı/Üye; İnternet Sitemizi kullanarak Şirketimiz,yazarları,  diğer kullanıcılar, üyeler ve üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcının/Üyenin mevzuata, işbu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca Gizlilik Politikası’na aykırı olarak, İnternet Sitesi üzerinden/İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı/Üye, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Şirketimize, çalışan ve yazarlarına,  ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Şirket’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Şirket’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı/Üye ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, işbu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Merkez  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

BİZİ TAKİP EDİN, KÜÇÜK YATIRIMCI OLMAYIN!

PİVOT
DESTEK & DİRENÇ
HESAPLAMA

DİRENÇ 3
DİRENÇ 2
DİRENÇ 1
PİVOT
DESTEK 1
DESTEK 2
DESTEK 3
YASAL UYARI:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve analizler genel nitelikte olup, yorum ve analizde bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sitede kullanılan bilgiler güvenilir kaynaklardan elde edilmiş olup,  kaynaklardaki herhangi bir hata/eksiklikten dolayı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan,

SİTE SAHİBİ VE YAZARLARI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ...